TÜ kunstimuuseum_kartser_2012.jpg

Kartser Tartu Ülikooli peahoones