Virtuaalnäitused

Ülikool naerab 

Vaata näitust!

Näitus valmis muuseumis 23.11.2009–12.03.2010 üleval olnud karikatuurinäituse põhjal.

Rahvusülikooli 90. aastapäevale pühendatud näitus annab laiahaardelise pildi emakeelse ülikooli ajaloost ja ülikooliga seotud isikutest karikatuurikunstis. Pakume vaadata karikatuure ja šarže 1919. aastast kuni nüüdisajani. Suurima osa ekspositsioonist moodustavad šaržid Tartu Ülikooli rektoritest, professoritest ning õppejõududest. Väiksem osa väljapanekust kuulub karikatuuridele, mis aja vaimust kantuna kajastavad eri perioode ja seiku juubilari tegevuses või iseloomustavad ülikooli olemust kui sellist läbi aegade.

Pildivalikut koostades lähtuti laiahaardelisusest ning otsiti esindajaid eri teadusvaldkondadest, millele seab paraku piiranguid mõne teadusala vähene esindatus Eesti karikatuurikunstis. Sellegipoolest pakutakse vaatajaile toredaid äratundmisi, uusi avastusi ning meeldejäävaid üllatusi.

 

Pompei seinamaalingud

Vaata näitust!

18. novembril 2010 toimus Euroopa Akadeemilise Pärandi Päev, mille tarvis koostati virtuaalnäitus kunstimuuseumi seinamaalingutest. Näituse eesmärgiks oli koos teiste ülikoolide muuseumidega tutvustada meie kõigi rikkalikku kultuurilist pärandit.

Virtuaalnäitus annab põgusa ülevaate muuseumi seinamaalingute ajaloost ning seinamaalingutest endist. Galeriis saab kõrvutada kunstimuuseumi seinamaalinguid ja nende detaile maalingute eeskujuks olnud litograafiliste lehtedega.

7 zahn.jpg

Detail Strada dei Mercadanti. W. J. K. Zahn