Teadus ja kogud

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kogud on kujunenud enam kui 200 aasta vältel sihipärase kogumistöö ja annetuste tulemusena. Kogu sisaldab enam kui 30 000 objekti, millest ühe osa moodustavad antiikkunsti järgi valmistatud valandid ehk identsed koopiad antiikskulptuuridest, gemmidest ja müntidest. Seega on Tartu Ülikooli kunstimuuseum ainuke muuseum Eestis, kus saab ülevaate antiikkunstist ja ‑kultuurist.

Teise suure osa kunstimuuseumi kogust moodustavad graafilised lehed – oma graafikakollektsiooni kinkis ülikoolile perekond Liphart 1920ndatel. Kahtlemata on tähelepanuväärne ka antiiksete originaalide kogu, mis pole küll rohkearvuline, kuid paistab silma eriliste objektidega, nagu näiteks muumiad ja kiilkirjatahvlid.

Kunstimuuseumi kogudes on veel ikoone, maale ja joonistusi, millega saab tutvuda ajutistel näitustel.

skulptuurid hoidlas.JPG

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi hoidla