Tarbekunst

190 esemest koosnev tarbekunsti kogu on kujunenud aastatel 1978–1995 ostudest, kingitustest, riiklikest annetustest ja Tartu Ülikooliga seotud esemetest. Sihipäratu kogumistöö tulemusel kujunenud kogu on juhuslikku laadi. Kogus leidub suveniire ja dekoratiivseid vorme, mitmesuguseid kelli, lauanõusid, ehteasju, küünlajalgu, paar mõõka, TÜ majandusosakonna üle antud ja ülikooliga seotud mööbliesemeid ning ülikooli 350. aastapäeva tähistamiseks valminud auaadresse ja muid tarbeesemeid.

Üheks erilisemaks esemeks kogus võib pidada 1808. aastal muuseumi esimese direktori Johann Karl Simon Morgensterni poolt Weimarist ostetud Industrie-Comptois’s valmistatud õppevahendit – Cestiuse püramiidi mudelit.

Mööbli hulgas on ülikooli arhitekti Friedrich Wilhelm Krause projekti järgi 1810.–1820. aastatel spetsiaalselt muuseumile valmistatud raamatu- ja vitriinkapid ning Edgar Johann Kuusiku rahvuslikus stiilis toolid, mis valmisid 1927. aastal. Kogusse kuulub veel NSVL Riigipanga Tartu osakonnalt saadud nikerdustega tammepuust kapp 19. sajandist, ülikoolis kasutusel olnud ampiir- ja biidermeierstiilis mööblit, kirjutuslaudu jm.

Metallehistööst on huvitavamad oblaaditoosi, lusikat ja karikat sisaldav armulauakomplekt ning 1819. aastal valmistatud bareljeefid Saksimaa kuninga Friedrich August I ja kuninganna Maria Amalia Augustaga.

1982. aastal Tartu Ülikooli 350. juubelile pühendatud meenekonkursi töödest väärib esiletõstmist auhinnatöö, portselanvaas ülikooli peahoone vaatega.