Skulptuur

Odakandja Tartu Ülikooli kunstimuuseumTartu Ülikooli kunstimuuseumi 470 skulptuurist koosnev kogu on kujunenud kahe sajandi vältel.

Kogule pani aluse muuseumi esimene direktor J. K. S. Morgenstern. Kuni 19. sajandi keskpaigani koguti muuseumisse kunstiobjekte, mis olid kättesaadavad ja hinna poolest jõukohased ning olulised õppetöö seisukohalt. Kuna skulptuurid olid kallid ja nende vedu keeruline, piirdus Morgenstern soodsate ostudega ja kingituseks saadud valanditega, mis on skulptuuride järgi vormiga valmistatud identsed kipsist koopiad.

Aastal 1858 vaatas ülikool üle kunstimuuseumi kogumispõhimõtted ning keskenduda otsustati antiikkunstile, mis oli tolleaegse kunstiteaduse uurimissuundi. Selle eelduseks olid klassikalise arheoloogia areng, väljakaevamised ja uued leiud. Parimate antiikskulptuuride järgi valmistatud kipsvalanditest hakati ülikoolide juurde looma õppekogusid, et visualiseerida loenguid. Samal eesmärgil loodi ka Tartu Ülikooli kunstimuuseumi kogu, mida täiendati aktiivselt kuni 1918. aastani.

1930ndatel lisandus hulk Raadi mõisast pärit valandeid, mille annetas perekond Liphart.

Kogus on ka üksikuid eesti skulptorite töid (A. Starkopf, J. Koort, Ü. Õun, E. Taniloo, A. Seppet jt).