Publikatsioonid

UUS! Kogumik „Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest“

Kogumik on koostatud Saksamaalt pärit õpetlase Johann Karl Simon Morgensterni (1770–1852) 250. sünniaastapäevaks. Morgensterni võib pidada Eesti humanitaaria rajajaks. Olles teadusmaailmas juba tunnustust leidnud, jõudis ta 1802. aastal Tartu Ülikooli. Siin asus ta tegutsema klassikalise filoloogia, kõnekunsti, esteetika, kirjandus- ja kunstiajaloo professorina ning ülikooli raamatukogu ja kunstimuuseumi juhina. Juba nooruses oli Morgensterni moto „Qui vult, potest“  – „Kes tahab, suudab“. See veendumus aitas tal alustada paljusid ettevõtmisi ja mitmed neist ka lõpule viia.

Morgensternist sai Tartus oluline kultuurivahendaja, kes rääkis kaasa taasavatud ülikooli kujundamisel ja hariduselus laiemalt. Kogumik käsitleb Morgensterni teekonda Tartusse, tema tegevust ülikooli juures ning jälge, mille ta jättis siinsesse kultuuri- ja haridusellu. Lähemalt vaadeldakse ka Morgensterni perekonda ja temaga seotud paiku Tartus.

Raamatu koostamise käigus digiteeriti suur osa Morgensterni käsikirjade kogust, mida säilitatakse Tartu Ülikooli raamatukogus.

Raamatu koostaja on Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor Jaanika Anderson ning autorid Mare Rand, Janika Päll, Malle Ermel, Dorothee von Hellermann, Moonika Teemus, Inge Kukk, Jaanika Anderson, Jürgen Barkhoff, Ivo Volt, Lea Leppik, Epi Tohvri, Juhan Maiste, Lucas Hafner, Kadri Tammur, Henn Käärik ja Kristiina Tiideberg. Kujundaja on Peeter Paasmäe.

Kogumiku andsid välja Tartu Ülikooli muuseum ja raamatukogu ning see on nii eesti kui ka inglise keeles. Ilmumisaasta 2020.

Väljaandmist toetasid Tartu Ülikool ja Eesti Kultuurkapital.

Kogumikku saab osta muuseumist ja raamatupoodidest. Osta raamat kohe Tartu Ülikooli kirjastuse  veebipoest.

Kunstialbum „Arsacademica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost“

Album „Ars academica. Tartu Ülikooli 100 kunstiteost“ on esimene raamat, mis annab ülevaate Tartu Ülikooli suurest ja rikkalikust kunstikogust.

Raamatust leiab saatesõnade järelt ülevaate ülikooli kunstikogu ajaloost läbi kahe sajandi. Põhiosa albumist moodustavad saja kunstiteose reproduktsioonid koos kaastekstidega, mis annavad läbilõike ülikooli kunstikogu mitmekesisusest nii eri ajastute, koolkondade, kunstiliikide kui ka autorite kaupa. Tähelepanu on pööratud ka seostele ülikooli ajaloo ja sellega seotud isikutega.

Suur osa albumisse valitud töödest on trükigraafika ja joonistused, mida on kogudesse jõudnud kõige rohkem. Maalide hulgas leidub enim töid 20. sajandist, kuid neile pakuvad tasakaalu väärikad näited 19. sajandi portreemaalidest. Skulptuuride seas on ülekaalus antiikeeskujude järgi valmistatud kipskoopiad, originaalskulptuure leidub ülikooli kogudes vähem.  

Albumi on koostanud kunstiajaloolased Ingrid Sahk Tartu Ülikooli muuseumist ja Moonika Teemus Tartu Ülikooli raamatukogust ning kujundanud Angelika Schneider.

Album on eesti ja inglise keeles. Album ilmus 2019. aastal ja selle andis välja Tartu Ülikooli muuseum.

Album valmis koos Kadrioru kunstimuuseumis kuni 22. märtsini 2020 ning Tartu Ülikooli muuseumis ja kunstimuuseumis alates 1. oktoobrist 2020 avatud näitusega „Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu“.

Albumit saab osta muuseumist ja raamatupoodidest. Osta raamat kohe ülikooli meenete veebipoest shop.ut.ee

Unistuste Raadi. Liphartite kunstikogu Eestis

Rikkalikult illustreeritud raamat käsitleb Raadi mõisahärradele von Liphartitele kuulunud kunstikogu kujunemist ning saatust Eestis 19.-20. sajandil.

1920. aastal, enne lõplikku lahkumist Eestist, annetas Reinhold von Liphart väikese osa Raadi kunstivaradest Tartu Ülikoolile. Tänaseks on Raadi kunstipärand jaotunud erinevate Eesti muuseumide vahel ning Liphartite kogu paremik on jõudnud ka Euroopa ja Ameerika muuseumitesse (Taani Rahvusgalerii, Fitzwilliami muuseum, Briti muuseum jpt).

Kataloogis on esitatud kõik 2015. aastal Eestis asuvad Raadi kogu maalid, graafikalehed, skulptuurid ja tarbekunstiesemed, millede päritolu on tõendatav. Kataloogiosale eelnevad artiklid annavad muuhulgas ülevaate Raadi mõisa ehitusloost, Reinhold von Lipharti tegevusest kunstiajaloolasena ning Eesti Rahva Muuseumi kunstikogu kujunemisest Raadi lossis 1920.-30. aastatel.

Kataloogi koostajad Inge Kukk ja Ingrid Sahk, artiklite autorid Juhan Maiste, Juta Keevallik, Inge Kukk, Ingrid Sahk, Piret Õunapuu, vastutav toimetaja Inge Kukk, kujundaja Tiina Viirelaid.

Raamat on valminud Eesti Teadusfondi grandi 7554 kaasabil.

Väljaandjad Tartu Ülikool ja Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikooli kirjastus, trükk Printon Trükikoda AS, Tartu 2015, 304 lk.

Eesti ja inglise keeles.

Kataloogi saab osta Tartu Ülikooli kunstimuuseumist, Eesti Rahva Muuseumist, Rahva Raamatust ja Tartu Ülikooli Raamatupoest.

Puusse lõigatud pildid. Jaapani traditsiooniline puulõikegraafika

Näitusega „Puusse lõigatud pildid. Jaapani traditsiooniline puulõikegraafika“ kaasnenud kataloogis on reprodutseeritud kõik näitusel eksponeeritud tööd. Kataloog annab ammendava ülevaate jaapani trükigraafikast ülikooli kunstimuuseumi kogudes. Veel on kirjutatud jaapani traditsioonilise ukiyo-e puulõikegraafika motiividest, kollektsioneerimisest, valmistamisest ning puulõikegraafika arengust 20. sajandil.

Koostanud Inge Kukk ja Ingrid Sahk

Kujundanud Mari Kaljuste ja Riina Eerik

Eesti ja inglise keeles

Kataloogi saab osta Tartu Ülikooli kunstimuuseumist, Apollost ja Rahva Raamatust.

200 aastat Tartu Ülikooli kunstimuuseumi

Tartu Ülikooli 200. juubeli puhuks koostatud kataloog tutvustab 1803. aastal asutatud

kunstimuuseumi kujunemist ning väärikat ajalugu. Kataloogis on fotoreproduktsioonid ning kirjed kogusse kuuluvate kunstiväärtuste valikust. Samuti on toodud lühiülevaated eri kogude olemusest, sisust ja kujunemisest.

Koostanud Inge Kukk, Laidi Laiverik, Ingrid Sahk, Jaanika Tiisvend, Külli Valk

Kujundus Aide Eendra, AS Triip

Eesti ja inglise keeles

Kataloogi saab osta Tartu Ülikooli kunstimuuseumist. Osta raamat kohe ülikooli meenete veebipoest shop.ut.ee

Dorpat-Jurjev-Tartu ja Voronež: ülikooli kollektsiooni saatus

Riikidevahelise koostöö viljana valmis 2006. aastal illustreeritud kataloog Tartu Ülikooli kunstimuuseumile kuulunud kunstivaradest, mis Esimese maailmasõja eest Voroneži viidi. Kataloogis on esimest korda näidatud kõik Tartu Ülikoolist pärit maalid, Egiptuse ja antiikkunsti teosed.

Koostanud Anu Hindikainen, Inge Kukk, Jelena Psenitsõna, Anatoli Vilkov

Kujundus Tiina Viirelaid

Eesti, vene ja inglise keeles

Vaata kataloogi

Kataloogi saab osta Tartu Ülikooli kunstimuuseumist. Osta kataloog kohe ülikooli meenete veebipoest shop.ut.ee