Publikatsioonid

Unistuste Raadi. Liphartite kunstikogu Eestis

Rikkalikult illustreeritud raamat käsitleb Raadi mõisahärradele von Liphartitele kuulunud kunstikogu kujunemist ning saatust Eestis 19.-20. sajandil.

1920. aastal, enne lõplikku lahkumist Eestist, annetas Reinhold von Liphart väikese osa Raadi kunstivaradest Tartu Ülikoolile. Tänaseks on Raadi kunstipärand jaotunud erinevate Eesti muuseumide vahel ning Liphartite kogu paremik on jõudnud ka Euroopa ja Ameerika muuseumitesse (Taani Rahvusgalerii, Fitzwilliami muuseum, Briti muuseum jpt).

Kataloogis on esitatud kõik 2015. aastal Eestis asuvad Raadi kogu maalid, graafikalehed, skulptuurid ja tarbekunstiesemed, millede päritolu on tõendatav. Kataloogiosale eelnevad artiklid annavad muuhulgas ülevaate Raadi mõisa ehitusloost, Reinhold von Lipharti tegevusest kunstiajaloolasena ning Eesti Rahva Muuseumi kunstikogu kujunemisest Raadi lossis 1920.-30. aastatel.

Kataloogi koostajad Inge Kukk ja Ingrid Sahk, artiklite autorid Juhan Maiste, Juta Keevallik, Inge Kukk, Ingrid Sahk, Piret Õunapuu, vastutav toimetaja Inge Kukk, kujundaja Tiina Viirelaid.

Raamat on valminud Eesti Teadusfondi grandi 7554 kaasabil.

Väljaandjad Tartu Ülikool ja Eesti Rahva Muuseum, Tartu Ülikooli kirjastus, trükk Printon Trükikoda AS, Tartu 2015, 304 lk.

Eesti ja inglise keeles.

Kataloogi saab osta Tartu Ülikooli kunstimuuseumist, Eesti Rahva Muuseumist, Rahva Raamatust ja Tartu Ülikooli Raamatupoest.

 

Puusse lõigatud pildid. Jaapani traditsiooniline puulõikegraafika

Näitusega „Puusse lõigatud pildid. Jaapani traditsiooniline puulõikegraafika“ kaasnenud kataloogis on reprodutseeritud kõik näitusel eksponeeritud tööd. Kataloog annab ammendava ülevaate jaapani trükigraafikast ülikooli kunstimuuseumi kogudes. Veel on kirjutatud jaapani traditsioonilise ukiyo-e puulõikegraafika motiividest, kollektsioneerimisest, valmistamisest ning puulõikegraafika arengust 20. sajandil.

Koostanud Inge Kukk ja Ingrid Sahk

Kujundanud Mari Kaljuste ja Riina Eerik

Eesti ja inglise keeles

Kataloogi saab osta Tartu Ülikooli kunstimuuseumist, Apollost ja Rahva Raamatust.

200 aastat Tartu Ülikooli kunstimuuseumi

Tartu Ülikooli 200. juubeli puhuks koostatud kataloog tutvustab 1803. aastal asutatud

kunstimuuseumi kujunemist ning väärikat ajalugu. Kataloogis on fotoreproduktsioonid ning kirjed kogusse kuuluvate kunstiväärtuste valikust. Samuti on toodud lühiülevaated eri kogude olemusest, sisust ja kujunemisest.

Koostanud Inge Kukk, Laidi Laiverik, Ingrid Sahk, Jaanika Tiisvend, Külli Valk

Kujundus Aide Eendra, AS Triip

Eesti ja inglise keeles

Kataloogi saab osta Tartu Ülikooli kunstimuuseumist.

Dorpat-Jurjev-Tartu ja Voronež: ülikooli kollektsiooni saatus

Riikidevahelise koostöö viljana valmis 2006. aastal illustreeritud kataloog Tartu Ülikooli kunstimuuseumile kuulunud kunstivaradest, mis Esimese maailmasõja eest Voroneži viidi. Kataloogis on esimest korda näidatud kõik Tartu Ülikoolist pärit maalid, Egiptuse ja antiikkunsti teosed.

Koostanud Anu Hindikainen, Inge Kukk, Jelena Psenitsõna, Anatoli Vilkov

Kujundus Tiina Viirelaid

Eesti, vene ja inglise keeles

Vaata kataloogi

Kataloogi saab osta Tartu Ülikooli kunstimuuseumist.