Projekt "Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood"

Projekti „Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood“ (1.06-01.11.2017)  raames tegid koostööd Tartu Lille Maja noortekeskus   ja Tartu Ülikooli kunstimuuseum. 

Projekti jooksul said noortekeskuse moekunsti ringi õpilased tutvuda muuseumis Külli Valgu juhendamisel antiikaja moe ja lõigetega. Noortekeskuse moekunstiringi õpetaja Liis Somelari juhendamisel kavandati ja õmmeldi valmis antiikeeskujudest lähtudes tänapäevased moekollektsioonid.  28.10.2017 kell 12 toimunud perepäeval esitleti projekti käigus valminud rõivaid ning näitusena olid väljas laste moekavandid.

Projekt sai raha ERÜ projeki  „Raamatukogud-muuseumid-noored“ konkursil, mille eesmärk on  tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noortekeskustega. Oluline on noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja –loomesse ja mitteformaalse õppe võimaluste laiendamine ning raamatukogude, muuseumite ja noortekeskuste koostöö tõhustamine.