Projekt "Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood"

Projekti „Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood“ (1.06-01.11.2017)  raames teevad koostööd Tartu Lille Maja noortekeskus   ja Tartu Ülikooli kunstimuuseum. 

Projekti jooksul saavad noortekeskuse moekunsti ringi õpilased tutvuda muuseumis Külli Valgu juhendamisel antiikaja moe ja lõigetega. Noortekeskuse moekunstiringi õpetaja Liis Somelari juhendamisel kavandatakse ja õmmeldakse valmis antiikeeskujudest lähtudes tänapäevased moekollektsioonid.  28.10.2017 kell 12 toimuval perepäeval esitletakse projekti käigus valminud rõivaid ning näitusena on väljas laste moekavandid.

Projekt sai raha ERÜ projeki  „Raamatukogud-muuseumid-noored“ konkursil, mille eesmärk on  tõhustada kultuuri- ja mäluasutuste koostööd noortekeskustega. Oluline on noorte kaasamine kultuuritegevustesse ja –loomesse ja mitteformaalse õppe võimaluste laiendamine ning raamatukogude, muuseumite ja noortekeskuste koostöö tõhustamine.