Maal

Maalikogu koosneb 266 maalist. Kogu on juhuslikku laadi, kuna on kujunenud sihipäratu kogumistöö tulemusena. See sisaldab ülikooli allüksuste poolt üle antud maale, mõningaid oste komisjonipoest, annetusi, kingitusi ja ülikooli 350. juubeli jaoks tellitud maale.

Kogu suurema osa moodustab peamiselt Eesti kunstnike nõukogude perioodi looming, mille Eesti Kunstifond annetas muuseumile aastatel 1976–1984. Siin on Edgar Valteri, Alo Hoidre, Jüri Kase, Lola Liivat-Makarova, Kristiina Kaasiku, Enn Põldroosi, Rein Metsa, Ilmar Malini, Ludmilla Siimu, Malle Leisi, Ants Viidalepa, Enn Tegova, Rein Tammiku, Jüri Arraku, Jaan Elkeni ja teiste töid.

Tammik Autoõnnetus TÜ kunstimuuseum

Ülikooli tellimustööna on Ilmar Malinil 1982. aastal valminud ülikooli rektorite portreede sari. Hiljem on lisandunud Jüri Arraku maalitud kantsler J. Skytte, rektor J. Kärneri ja professorite P. Tulviste ning J. Lotmani portreed.

Eesti Vabariigi algusperioodi kunst on esindatud E. Ole „Sügisviisi“, J. Krimsi „Vaikelu viiuliga“, N. Espe natüürmordi, A. Vardi natüürmordi, A. Janseni „Muhuküla“ ja P. Raua „Professor Põllu portreega“.

MA11 Stepaško Espe Natüürmort.jpg

Espe Natüürmort TÜ kunstimuuseum

ENSV Riikliku Kunstiinstituudi diplomitöödest on kogus N. Romanovi „Tsaar Ivan IV pärisoriste kahurimeistrite juures“ ja A. Rammo „Viiuldaja“.

Kingituste hulgas on dots V. Põki üle antud W. F. Krügeri koopia A. van Dycki „Nicolas Lanieri portreest“, M. Lepa kingitud J. Uiga akvarellaktid ning professor Peeter Arumaa portree, mille andsid üle tema järeltulijad. Portree on valminud A. Vardi kätetööna.

Mõningad 19. sajandi maalid on saadud antikvariaadist ostudena või antud üle ülikooli majandusosakonna poolt. Nende kõrval on maalikogus 19. sajandi baltisaksa kunstnike teoseid ning Pallase koolkonnast E. Ole „Sügisviis“. Tööde autoriteks on veel I. Malin, J. Arrak, L. Siim, E. Põldroos jt.