Lõpetatud projektid

 

19. saj baltisaksa graafika kaardistamine Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides (2016)

Projekti eesmärgiks on saada terviklik ülevaade baltisaksa graafika kogudest ja nende seisukorrast Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides, aidata kaasa väiksema kunstialase kompetentsiga muuseumide tööle kunstikogudega ja seeläbi nende kogude kasutuse suurenemisele. Projekti raames tuvastatakse originaaltööd, määrakse ära võimalikud trükipildid ja reprod kunstikogudes. Projekti eesmärgiks on suurendada ka mäluasutustevahelist koostööd kunstivaldkonnas.

Projekt leiab aset TÜ kunstimuuseumi ja TÜ raamatukogu koostöös.

Projekti kestus mai-detsember 2016
Kontakt:
Kristiina Tiideberg
TÜ kunstimuuseumi kuraator kristiina.tiideberg[at]ut.ee

Tutvu projekti tulemusel koostatud graafika nimekirjaga siin:
Lisa1_bs graafika kaardistamine 2016 tulemused.pdf 

Raadi mõis ja Liphartite kunstikogu (2008-2011)

Tartu Ülikooli kunstimuuseum on olnud seotud projektiga „Raadi mõis ja Liphartite kunstikogu“, milles uuriti Raadi mõisa kui kultuurikeskust ning selles paiknenud Liphartite kunstikogu sisu ja tähendust nii lokaalses kui ka rahvusvahelises kontekstis.

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi graafikakogust suur osa pärineb Raadi mõisa Liphartite kunstikollektsioonist, mis jõudis ülikooli 1920. aastatel. Muuseumile anti kogu üle 1962. aastal. Liphartite kogu peegeldab hästi 19. sajandi kunstikogumise põhimõtteid, sisaldades nii vanagraafikat kui ka 19. sajandi reprodutseerivaid sarju.

Projektis osalesid Liphartite kollektsiooni ja Raadi mõisaga lähemalt seotud pooled: Tartu Ülikool, ülikooli kunstimuuseum ning Eesti Rahva Muuseum. Uurimistöö tulemused vormistatakse artiklitena ning kunstikogu kataloogina ja publitseeritakse. Projekti teemal korraldatakse rahvusvaheline uurimiskonverents.

Tutvu projektiga Eesti Teadusinfosüsteemis.