Lõpetatud projektid

19. saj baltisaksa graafika kaardistamine Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides (2016), 19. saj baltisaksa ja vanagraafika kaardistamine mittekunstimuuseumides, II etapp (2017)

Projekti eesmärgiks oli saada terviklik ülevaade baltisaksa graafika kogudest ja nende seisukorrast mittekunstimuuseumides, aidata kaasa väiksema kunstialase kompetentsiga muuseumide tööle kunstikogudega ja seeläbi nende kogude kasutuse suurenemisele. Projekti I etapis (2016. aastal) kaardistati baltisaksa graafika Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides. Projekti II etapis (2017. aastal) kaardistati baltisaksa ja muu vanem trükigraafika Põhja- ja Lääne-Eesti (välja arvatud Tallinn) mittekunstimuuseumides. Projekti raames tuvastati originaaltööd, määrati ära võimalikud trükipildid ja reprod kunstikogudes. Projekti eesmärgiks oli suurendada ka mäluasutustevahelist koostööd kunstivaldkonnas.

Projekt leidis aset TÜ kunstimuuseumi ja TÜ raamatukogu koostöös.

Lisainfo:
Kristiina Tiideberg
TÜ muuseumi kuraator kristiina.tiideberg[at]ut.ee

Tutvu projekti tulemusel koostatud graafika nimekirjaga siin 
2016, I etapp 
PDF iconLisa1_bs graafika kaardistamine 2016 tulemused.pdf
2017, II etapp 
PDF iconLisa1_graafika_kaardistamine_2017_tulemused.pdf

Raadi mõis ja Liphartite kunstikogu (2008-2011)

Tartu Ülikooli kunstimuuseum on olnud seotud projektiga „Raadi mõis ja Liphartite kunstikogu“, milles uuriti Raadi mõisa kui kultuurikeskust ning selles paiknenud Liphartite kunstikogu sisu ja tähendust nii lokaalses kui ka rahvusvahelises kontekstis.

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi graafikakogust suur osa pärineb Raadi mõisa Liphartite kunstikollektsioonist, mis jõudis ülikooli 1920. aastatel. Muuseumile anti kogu üle 1962. aastal. Liphartite kogu peegeldab hästi 19. sajandi kunstikogumise põhimõtteid, sisaldades nii vanagraafikat kui ka 19. sajandi reprodutseerivaid sarju.

Projektis osalesid Liphartite kollektsiooni ja Raadi mõisaga lähemalt seotud pooled: Tartu Ülikool, ülikooli kunstimuuseum ning Eesti Rahva Muuseum. Uurimistöö tulemused vormistatakse artiklitena ning kunstikogu kataloogina ja publitseeritakse. Projekti teemal korraldatakse rahvusvaheline uurimiskonverents.

Tutvu projektiga Eesti Teadusinfosüsteemis.