Kunstikolmapäev: Ivo Volt. Antiikmaailma ühiskondlikud suhted Egiptuse papüürustes

Veel 1850. aastal kirjutas kreeka kirjanduse uurija A. Westermann, et muistsel ajal pidasid inimesed kirjavahetust ilmselt harva ja vaid väga oluliste elusündmuste kajastamiseks. Tänapäeval on meie käsutuses suur korpus kreeka kirju, mis ulatuvad tagasi 3. sajandisse eKr ja mille põhjal võime nentida, et kirjavahetus oli tihe ja isegi madalamate rahvakihtide hulgas. 

19. sajandi lõpust alates on Egiptusest leitud tuhandeid papüürusfragmente, millest enamik on pärit hellenistlikust või Rooma perioodist. Nende hulgas on lisaks kirjanduslikele tekstidele palju igapäevase otstarbega kirju ja sedeleid, mis võimaldavad hoopis teistsugust, vahetut ning ülimalt põnevat pilguheitu tavaliste inimeste igapäevasele elule, majanduslikele suhetele, sotsiaalsetele oludele, eri ühiskonnagruppide, sugude, religioossete ühenduste omavahelisele suhtlusele. Ettekanne vaatleb Egiptusest leitud papüüruskirjade põhjal ühiskondlikke suhteid antiikmaailmas, keskendudes etniliste konfliktide kajastumisele konkreetsetes tekstides.

Ivo Volt on klassikaline filoloog, toimetaja ja tõlkija, Tartu Ülikooli Kirjastuse peatoimetaja ning Tartu Ülikooli klassikalise filoloogia osakonna lektor. 

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi selle sügistalve kunstikolmapäevad on seotud näitusega „Teekond Hommikumaale. Otto Friedrich von Richteri (1791–1816) reisid ja kollektsioon“. Loengud tutvustavad eri tahkude alt Eesti orientalistikat, Lähis-Ida arheoloogiat ja ajalugu ning Otto Friedrich von Richteri pärandit. Täpsem kava kunstimuuseumi kodulehel.

Kunstikolmapäevadele pääseb muuseumipiletiga, Tartu ülikooli töötajatele ja tudengitele tasuta.

Kolmapäev, 12. Oktoober 2016 - 17:15 kuni 18:00