Joonistused

Kogus on üle 500 lehe. Selle vanem osa pärineb Raadi mõisnike Liphartite kogust, mille hulgas on saksa (J. Schnorr von Carolsfeld, J. Koch, A. L. Richter jt), inglise (W. J. Ottley), baltisaksa (E. von Liphart, J. Hagen-Schwarz), Madalmaade, jaapani jm joonistusi. Kogus leidub ka kolm illumineeritud pärgemandifragmenti.

Teiseks suuremaks allikaks on 1923. aastal haridusministeeriumi poolt üle antud Ernst Jürgenson-Vakseli kogu, mis sisaldab 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse vene joonistusi.

Väikesearvulise eesti joonistuste kogu põhiosa moodustavad 2010. aastal muuseumile annetatud karikatuurid ülikooli õppejõududest (autorid H. Valk, U. Nemvalts, A. Juhanson, E. Reier, J. Kuusik). Alustatud on kogu sisestamist MuISi.

kangilaski-karikatuur.jpg

Kangilaski karikatuur Tartu Ülikooli kunstimuuseum