Ilmunud on kogumik Tartu Ülikooli mitmekülgsest professorist Johann Karl Simon Morgensternist

Foto: Andres Tennus

3. detsembril esitletakse Tartu Ülikooli muuseumi ja raamatukogu aastakonverentsil kogumikku „Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest, mis aitab leida Johann Karl Simon Morgensterni jälgi nii Tartus ja Eestis kui ka Euroopa humanitaarias.

Kogumik on koostatud Saksamaalt pärit õpetlase Johann Karl Simon Morgensterni (1770–1852) 250. sünniaastapäevaks. Morgensterni võib pidada Eesti humanitaaria rajajaks. Olles teadusmaailmas juba tunnustust leidnud, jõudis ta 1802. aastal Tartu Ülikooli. Siin asus ta tegutsema klassikalise filoloogia, kõnekunsti, esteetika, kirjandus- ja kunstiajaloo professorina ning ülikooli raamatukogu ja kunstimuuseumi juhina. Juba nooruses oli Morgensterni moto „Qui vult, potest“  – „Kes tahab, suudab“. See veendumus aitas tal alustada paljusid ettevõtmisi ja mitmed neist ka lõpule viia.

Morgensternist sai Tartus oluline kultuurivahendaja, kes rääkis kaasa taasavatud ülikooli kujundamisel ja hariduselus laiemalt. Kogumik käsitleb Morgensterni teekonda Tartusse, tema tegevust ülikooli juures ning jälge, mille ta jättis siinsesse kultuuri- ja haridusellu. Lähemalt vaadeldakse ka Morgensterni perekonda ja temaga seotud paiku Tartus.

Raamatu koostamise käigus digiteeriti suur osa Morgensterni käsikirjade kogust, mida säilitatakse Tartu Ülikooli raamatukogus.

Raamatu koostaja on Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor Jaanika Anderson ning autorid Mare Rand, Janika Päll, Malle Ermel, Dorothee von Hellermann, Moonika Teemus, Inge Kukk, Jaanika Anderson, Jürgen Barkhoff, Ivo Volt, Lea Leppik, Epi Tohvri, Juhan Maiste, Lucas Hafner, Kadri Tammur, Henn Käärik ja Kristiina Tiideberg. Kujundaja on Peeter Paasmäe.

Kogumiku andsid välja Tartu Ülikooli muuseum ja raamatukogu ning see on nii eesti kui ka inglise keeles. Väljaandmist toetasid Tartu Ülikool ja Eesti Kultuurkapital.

Lisateave: Jaanika Anderson, Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor, jaanika.anderson@ut.ee, 5344 7404