Haridusprogrammid veebis

Tasuta e-muuseumitund 6. klassile "Vana-Kreeka kultuur"

Sihtrühm: 6. klass

E-tunni vahendusel kutsume teid:

tutvuma Tartu Ülikooli kunstimuuseumi hariduskuraatori Külli Valgu juhendamisel ülikooli kunstimuuseumi ekspositsiooniga;

kaasa mõtlema, lahendades videotes ja lisatekstides esitatud teemadega seotud ülesandeid.

Vaata e-tundi siit.

Muuseum pakub mitmekülgseid veebitunde erinevatele kooliastmetele, mis toimuvad reaalajas muuseumi haridusprogrammide kuraatori juhendamisel. Tund toimub Zoomi veebikeskkonnas.

Ühe veebitunni maksumus on 40 eurot (osalejate arv põhikoolis kuni 30 ja gümnaasiumis kuni 40 õpilast).

Lisainfo ja broneerimine: Tiiu Kreegipuu, tiiu.kreegipuu@ut.ee, 737 5672.

Muumiakambri saladused

Sihtrühm: II ja III kooliaste

E-tunnis tutvume Vana-Egiptuse stiilis hauakambris iidsete egiptlaste matusekultuuri, uskumuste, jumalate ja elu-oluga. Räägime mumifitseerimise protsessist, uurime ehtsaid muumiaid ja hauakambri seinamaalinguid. Tunni tulemusena oskab õpilane kirjeldada Vana-Egiptuse elulaadi ja religiooni; teab mis on muumia; tunneb mõningaid Egiptuse jumalaid; tunneb ära hieroglüüfkirja ja oskab seda seostada Vana-Egiptuse kultuuriga

Kestus: 35-40 min

Vana-Kreeka kultuur

Sihtrühm: II kooliaste, gümnaasium

Muuseumitunnis tutvustatakse Vana-Kreeka kultuuri Mükeene ajast hellenismini muuseumi skulptuuride põhjal. Märksõnad: Mükeene lõvivärav, kolooniad, Ateena akropol, teater, Olümpia, sport, jumalad ja ajaloolised isikud (Perikles, Sokrates, Aleksander Suur, Mauselos). Tunni läbinud õpilane teab mis on akropol, amfiteater, tempel; tunneb kunstis ära tähtsamad ajaloolised isikud ja jumalda; oskab Mükeene, Ateena ja Olümpiaga seostada vastavaid kunstiteoseid.

Kestus: 35-40 min

Müüt kunstis

Sihtrühm: eelkool, I ja II kooliaste

Uurime Vana-Kreeka kujusid ja jutustame nendega seotud müüte ning muinasjutulisi lugusid. Märksõnad: kangelased, muinasjutulised loomad ja jumalad. Lapsi kaasatakse vaatlema, mõistatama ja loole lahendusi mõtlema. Tunni läbinud õpilane oskab vahet teha muinaslool (müüdil) ja päris elust jutustaval lool; teab mõnda kreeka kangelast ja sfinksi mõistatust; õpib tundma mõningaid Vana-Kreeka jumalaid.

Kestus: 35 min

Müüt Kunstis. Vana-Kreeka mütoloogia ja kirjandus

Sihtrühm: gümnaasium

Uurime kuidas kujutasid kreeka skulptorid antiikmüütide ja kirjanduse tegelaskujusid kunstis. Mis roll oli neil tollel ajal inimeste elus, uskumustes ja mõttemaalilmas. Tunni läbinud õpilane oskab iseloomustada mütoloogia ja religiooni osa antiikaja inimese maailmapildis ning näha seoseid kirjandusega.

Kestus: 45-60 min

Loe ka tähetorni ja ülikooli muuseumi veebitundide kohta.

Tartu Ülikooli muuseumi veebitundide pilootprojekt oli 2021. aasta Eesti muuseumiauhindade jagamisel nomineeritud muuseumihariduse edendaja tiitlile.