Haridusprogrammid erivajadustega õpilastele

Nägemispuudega õpilastele

Vanakreeka kultuur – Milline oli kreeklaste elu 2500 aastat tagasi? Räägime pidustustest, müütidest, spordist ja olümplaste austamisest. Skulptuuride tutvustamisel kasutatakse kirjeldustõlke meetodit. Tutvume erinevate kunstiteoste materjalidega ja ringkäigu ajal saab kinnastega katsuda kujusid.

Püsinäituse külastamiseks on võimalik kasutada ka punktkirjas abimaterjali. Abimaterjal sisaldab muuseumi saalide plaani ja 12 olulisema kunstiteose kirjeldusi.

Kuulmispuudega õpilastele

Vanakreeka kultuur – Milline oli kreeklaste elu 2500 aastat tagasi? Räägime pidustustest, müütidest, spordist ja olümplaste austamisest, vaatame egiptuse muumiat. Kaasa saab piltidega jaotusmaterjali, mis aitab kinnistada muuseumis nähtut.

Tartu ülikooli kunstimuuseum ei paku viipekeelset giidi. Grupi poolt tellitud viipekeele tõlgile on eelnevalt võimalik saata tutvumiseks tunni materjalid.

Intellektipuudega õpilastele

Kohandame teie poolt soovitud muuseumitunni. Soovitame eelnevalt konsulteerida tunni sisu sobivuse üle teie grupile.

Kontakt ja täpsem info: kunstimuuseum@ut.ee