EV 100 kunstiprogrammi suurprojekt „Kunstnikud kogudes“ saab jätku Tartu Ülikooli kunstimuuseumis

24. jaanuaril kell 16 avatakse Tartu Ülikooli kunstimuuseumis (Ülikooli 18) kunstnik Taavi Suisalu ja füüsik Siim Pikkeri näitus „Datafanta“. Näitus põhineb kaasaegse kunsti meetoditega töötava kunstniku dialoogil muuseumi ja teadlasega ning toob kokku kaks uurimisviisi: Suisalu tehnoloogilise, heli- ja tegevuskunsti vahendid ning Pikkeri kasutatava mikro- ja nanostruktuuride optika.

Impulss, mille Taavi Suisalu Tartu Ülikooli muuseumi kogude külastamisest üles noppis, lähtus ühelt poolt muuseumi 19. sajandi mõõteinstrumentide kollektsioonist ning teiselt poolt näituseks pakutud Tartu Ülikooli kunstimuuseumi ruumist, mille seintel on Pompei stiilis maalingud. Kogude külastamisele järgnes Suisalu ekspeditsioon Pompei varemetele ja Vesuuvi nõlvadele. Sealt kaasa toodud materjali töödeldi edasi Tartu Ülikooli füüsika instituudi laboris koos Siim Pikkeriga.

Näituse keskmes on mudelid, mille abil muudetakse uued teadmised paremini tunnetatavaks ka neile, kes ei ole selle eriala spetsialistid. Suisalu, kes analüüsib oma loomingus moodsa tehnoloogia poolt vahendatud füüsilise koha mõju meie tunnetusele, esitab näitusel küsimusi erinevate mõõtmisviiside ja -vahendite kohta, mis ühe ülikooli muuseumi kontekstis on äärmiselt põnev teema.

Tartu Ülikooli muuseumi algatusel ellu viidav projekt „Kunstnik ja teadlane kogudes“ on 2018. aastal üle Eesti toimunud näituseseeria „Kunstnikud kogudes“ edasiarendus. Eelmine projekt viis kaasaegse kunsti meetoditega töötavad loovisikud residentuuri Eesti muuseumidesse. Tulemuseks oli dialoog muuseumi, selle kogude, ekspositsiooni, inimese ja kohaga, mis avati publikule näituse ja sündmuste kaudu. Tartu Ülikooli muuseumi projektiga on liitunud ka ülikoolis töötav teadlane.

„Tartu Ülikooli muuseum, mille eesmärk on tutvustada teaduse ja kõrghariduse ajalugu 17. sajandist tänapäevani, on oma üle 117 000 museaaliga ja eri teadusharudele keskendunud ekspositsioonidega kolmes ajaloolises hoones suurepärane varamu uuteks üllatavateks koostööprojektideks,“ ütles projekti „Kunstnikud kogudes“ üks ellukutsuja ja eestvedaja Mary-Ann Talvistu. Tartu Ülikooli muuseumi direktor Mariann Raisma lisas, et see näitus on esimene samm uurimisteema „Kunst teaduses, teadus kunstis“ suunas, mis tõuseb Tartu Ülikooli muuseumi tähelepanu keskmesse lähiaastatel ja leiab kindlasti väljundi erinevate näituste näol.

Näitus valmis Tartu Ülikooli muuseumi, projekti „Kunstnikud kogudes“ ja Tartu Ülikooli füüsika instituudi koostöös. Projekti toetasid Eesti Kultuurkapital ja Tartu linn.

Näitusega kaasneb publikuprogramm. 26. veebruaril ja 18. märtsil toimuvad kunstikolmapäevad, kus publik kohtub kunstnik Taavi Suisalu ja füüsik Siim Pikkeriga ning võib kuulata arheoloog, ettevõtte Archaeovision esindaja  Hembo Pagi loengut arheoloogilise pärandi digitaalsest visualiseerimisest. 13. märtsil on võimalus osaleda Physicumis korraldatavas skaneeriva elektronmikroskoobi töötoas, millega pildistatakse inimsilmale tavaliselt nähtamatuid asju. Igal kolmapäeval kell 12 oodatakse huvilisi näituse lühitutvustusele.

Näitus on Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avatud 27. märtsini.

Lisateave: Maarin Ektermann, projektijuht, maarinektermann@gmail.com, 5552 0882

                 Mary-Ann Talvistu, projektijuht, marytalvistu@gmail.com,  5811 7585