Aktiivõppeprogrammid Tartu linna munitsipaalkoolidele

Tartu Ülikooli kunstimuuseum pakub 2018/2019 õppeaastal riigihanke korras Tartu linna munitsipaalkoolidele järgmisi aktiivõppeprogramme:

KULTUURI JA AJALOO VALDKOND

Aktiivõppeprogrammides lõimuvad ajaloo, emakeele, kirjanduse, kunsti ja tänapäevaga seotud teemad.

Põhikooli I aste

Muinasjutuline maailm

1,5 tundi

Esmalt valatakse töötoas antiikse gemmi (väike reljeefne pilt) kipsist jäljend. Seejärel uuritakse muuseumis skulptuure ja jutustatakse nendega seotud vanade kreeklaste muinasjutulisi lugusid. Tunni lõpus võetakse kivistunud pildike vormist välja ja selgitatakse, mida on antiikne meister sellel kujutanud. Kipsjäljendi saab õpilane endale.

 

Põhikooli II aste

Vana-Kreeka kunsti lood

1,5 tundi

Esmalt valatakse töötoas antiikse gemmi (väike reljeefne pilt) kipsist jäljend. Seejärel uuritakse Vana-Kreeka ajalooliste isikute portreid, templite kaunistusi ja müütide ning jumalatega seotud kujusid ning jutustatakse nende kunstiteoste lugusid. Tunni lõpus võetakse kivistunud pildike vormist välja ja selgitatakse, mida on antiikne meister sellel kujutanud. Kipsjäljendi saab õpilane endale.

 

Põhikooli III aste

Müüt kunstis

1,5 tundi

Esmalt valatakse töötoas antiikse gemmi (väike reljeefne pilt) kipsist jäljend. Seejärel uuritakse muuseumis skulptuure, räägitakse Vana-Kreeka kunstis kujutatud müütidest ja otsitakse saalidest nende tegelaskujusid. Luuakse seoseid vanade eestlaste mõttemaailma ja kultuurilise identiteediga. Tunni lõpus võetakse kivistunud pildike vormist välja ja selgitatakse, mida on antiikne meister sellel kujutanud. Kipsjäljendi saab õpilane endale.

 

Gümnaasium

Vana-Kreeka inimene ja müütiline maailm

2 tundi

Esmalt valatakse töötoas antiikse gemmi (väike reljeefne pilt) kipsist jäljend. Seejärel uuritakse muuseumis Vana-Kreeka kirjanduslikke tegelaskujusid, nii nagu kreeklased neid müüdi ja tragöödia õitseajal kujutasid. Jutustatakse müüte, vesteldakse rahvuslikust identiteedist ja Vana-Kreeka kultuuri mõjust hilisemale Euroopale. Tunni lõpus võetakse kivistunud pildike vormist välja ja selgitatakse, mida on antiikne meister sellel kujutanud. Kipsjäljendi saab õpilane endale.

Täiendav info programmide kohta: kunstimuuseum@ut.ee või tel 737 5384

Registreerimine toimub Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna vahendusel. Küsi täpsemat infot oma kooli direktorilt, õppealajuhatajalt või koordinaatorilt.