2015. aasta näitused

Ikoonide inimlik ja jumalik maailm

28. jaanuar 2015 - 30. oktoober 2015

Näitus avab nii ikoonikunsti teoste vaimsuse kui ka esteetika. Ühest küljest tutvustab näitus valdavalt kitsas ortodoksses kultuuriruumis levinud ikoonikunsti sisulist poolt, teisalt aga selgitab pühapiltide seoseid inimeste igapäevaeluga.

Ikoon ehk pühapilt on tõenäoliselt enamikule objektina äratuntav, kuid selles peituvad tähendused ja taustalood ei ole niisama lihtsasti tabatavad. Seda sügavamat sisu aitabki antud näitus paremini mõista.

Väljapanekust ilmneb ikoonikunstis kajastatud teemade kristlik taust ja rikkalikkus. Näituse valik kajastab erinevaid teemasid nagu kirikupühad, kalendriikoonid, pühakud, elulooikoonid, ja teekonnaikoonid.

Samuti püüab näitus leida seoseid kristliku kultuuri tõekspidamiste ja inimeste reaalses elus toimuva vahel – inimeste ootuste, lootuste ja nende käitumisega sakraalsete esemete suhtes. Ikoon ei ole mitte ainult kunstiteos vaid lugude, tõekspidamiste ja uskumuste kandja, mis on juhtinud inimeste elu mitmete sajandite vältel.

Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi kogust eksponeeritud ikoonid pärinevad peamiselt Vene Keisririigi ajast ja aladelt, mille mõjusfääris kujunes ja arenes kohalik Eesti õigeusu kirikukunst ja ikoonimaal.

Lisaks näitusele saab osaleda ikoonimaalikursusel ja temaatilises haridusprogrammis.

Ikoonihuvilised on oodatud ka korra kuus toimuvatele kunstikolmapäevadele:

            TÜ kunstimuuseumi ikoonikoguhoidja Külli Valk

             TÜ kunstimuuseumi ikoonikoguhoidja Külli Valk

             Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Andreas Kalkun

            Niguliste muuseumi kuraator-koguhoidja Mari-Liis Paaver

            TÜ kunstimuuseumi ikoonikoguhoidja Külli Valk

  • 15.07 kell 17.15  Kuraatoriringkäik näitusel

            TÜ kunstimuuseumi ikoonikoguhoidja Külli Valk

Kunstnik ja Tallinna Kunstikooli õpetaja Kai Kuusing

Kultuuriatropoloog Jaanus Plaat

Tartu ülikooli kunstiajaloo osakonna teadur Krista Andreson

 

 

21866

Näituse kuraator: Külli Valk

Kujundus: Maarja Roosi, Külli Valk

Meister: Arvi Kuld

Keeletoimetaja: Anu Lepp, Tõlkebüroo Scriba

Tõlkijad: Jaana Savolainen, Irina Rudik

Konsultant: Andreas Kalkun

Näitust ja kunstikolmapäeva loenguid on toetanud Eesti Kultuurkapiltal.

Kuula ka Klassikaraadio Delta intervjuud näituse teemal (näitusest tuleb juttu "Tund 2" klipis).

Vaata venekeelse AK lugu näitusest (6.20).

 

Täistabamus

6. november-19. november 2015

Artnetco.eu, kelle korraldatud isiku- ja grupinäitusi on Eesti publik näinud Tallinnas ja Paides, on jõudnud järjega Tartusse. Siin on nad näitustesarjaga "Kohtumised”, kus kunstnikud Eestist, Rootsist ja mujalt kohtuvad kord Eestimaa, kord Rootsimaa pinnal. Nii toimus esimene kohtumine eelmise aasta kevadel Stockholmi galeriis Tersaeus, teine Kastellaanimaja galeriis Tallinnas ja kolmas NK-villas Nyköpingis. Näitustel on eksponeeritud erinevate riikide kunstnike tööd ja võimaluse korral kohtuvad kunstnikud ka isiklikult.

Neljandal kohtumisel Tartu Ülikooli kunstimuuseumis on näituse teemaks ”Täistabamus”, mis oma laia haardega annab osalevatele kunstnikele vabad käed. Tõlgendusi väljendatakse maalidel, akvarellidel, fotodel ja skulptuurides. Osalejaid on seekord kahekümne ümber - pooled on Rootsist ning ülejäänud Hispaaniast, Ungarist ning muidugi Eestist.

Näitus jääb avatuks 19. novembrini 2015.

 

Ivo Lille isikunäitus "Mälukiri - Memory Code"

28. november 2015 - 3. märts 2016 

27. novembril 2015 avatakse Tartu Ülikooli kunstimuuseumis klaasikunstnik Ivo Lille isikunäitus. Kunstnik ise räägib oma töödest nii:

„Mälukiri” peegeldab fragmenti eesti rahvariiete vööst. Tööd pöörates avanevad ka erinevad mälupildid - kord on ornament bravuurikalt keerdus, siis nii pingule tõmmatud, et ähvardab katkeda, edasi keerates kaob see sootuks ja lõpuks täidab muster taas kogu pinna. Vöökirjas on talletatud rahva ajalugu, tema rõõmud ja kannatused ning seda oskab lugeda ja mõista vaid pühendatu. Selline väljendusviis on nagu kurja silma eest kaitstud salakiri, kus võõras näeb vaid süütut dekoratiivornamenti, ei muud..."

 

Näitusega kaasneb erinevate õppeastmete õpilastele sobiv elamuslik haridusprogramm, mis ühendab kunsti- ja optikaõpetuse.

 

Näitusega kaasnevad üritused:

9. detsembril 2015 kell 17.15 kohtumine kunstnik Ivo Lillega

27. jaanuaril 2016 kell 17.15 Ain Mäesalu (Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi lektor) loeng „Tartu on 13.-14. sajandi emailmaalingutega klaaspeekrite suuremaid leiukohti Euroopas“

17. veebruaril 2016 kell 17.15 Eve Koha (Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna dotsent) loeng "Eesti klaasikunst 21. sajandil"

Kunstikolmapäeval saab osaleda 1 € muuseumipiletiga. Tartu ülikooli tudengitele ja töötajatele on sissepääs tasuta.

 

Ivo Lille isikunäitus "Mälukiri" kuulub rahvusülikooli 96. aastapäeva ürituste sarja.

Näitust ja näitusega kaasnevaid kunstikolmapäevi toetab Eesti Kultuurkapital.