2009. aasta näitused

TÜ vilistlase Osvald Timmase kingitus
Tartu Ülikooli kunstimuuseumile

Näitus oli avatud kuni 6.03.09

Veebruaris 2008 oli muuseumis eksponeeritud kolm Erika ja Osvald Timmase Mälestusfondi poolt Tartu Ülikoolile annetatud akvarelli.
Tartu Ülikoolis ökonoomiat õppinud O. Timmas (1913-2005) sai paguluses tuntuks omapärase akvarellitehnika looja ja viljelejana.

Carpe diem! Naudi päeva!

Interaktiivne näitus antiikaja igapäevaelust

13.03 - 19.11.2009

Näitus „Carpe diem! Naudi päeva!” võimaldas vaadata paarituhande aasta tagusesse Kreeka igapäevaellu.

Külastaja sai selga proovida ajastukohaseid riideid, jalanõusid, olla osaline pidusöögil, käia pidustustel ja sportmängudel, nõutada oraaklilt ennustusi tulevikuks ja osaleda õpitubades.
Sellise keskkonna loomist ja sobiva õhkkonna tekkimist toetas Tartu Ülikooli kunstimuuseumi püsiekspositsioon, kus Pompei stiilis seinamaalingute taustal on eksponeeritud antiikkunsti pärlid.

Näituse raames toimus 15. - 16. mail 2009 Homerose eepose "Ilias" esmakordne täies pikkuses ettelugemine Eestis.
 

Ülikool naerab

Humoorikas pilk emakeelse ülikooli 90-aastasele ajaloole ja inimestele

23.11.09 - 12.03.2010

Rahvusülikooli 90. aastapäevale pühendatud näitus tõi esmakordselt vaatajani võimalikult laiahaardelise pildi emakeelse ülikooli ajaloost ja ülikooliga seotud isikutest karikatuurikunstis. Vaadata saikarikatuure ja šarže 1919. aastast kuni kaasajani – kokku oli eksponeeritud 80 Eesti karikatuuripärandisse kuuluvat teost 14 erinevalt kunstnikult.
Suurima osa ekspositsioonist moodustasid šaržid Tartu Ülikooli rektoritest, professoritest ning õppejõududest. Väiksem osa väljapanekust kuulus karikatuuridele, mis aja vaimust kantuna kajastasid erinevaid perioode ja seiku juubilari tegevuses või iseloomustasid ülikooli olemust kui sellist läbi aegade.

Väljapaneku põhjal koostati virtuaalne näitus, kus on töödega võimalik tutvuda ka neil, kes muuseumisse näitust vaatama ei jõudnud.