Õppematerjalid ja tegevused E-koolikotis

Tartu Ülikooli muuseum pakub e-õppematerjale inimese- ja loodusõpetuse, sotsiaalainete, ajaloo, füüsika ja astronoomia ning kunstiajaloo valdkonnas erinevatele kooliastmetele ja need on leitavad E-koolikotis.

Mänguline retk „Läbi rahvusülikooli sajandi” Tartu kesklinnas ja Toomemäel kultuurilooliselt olulistes ja kaunites paikades ülikooli teemal.

Tartu Ülikooli ajaloo teemaline õppematerjal muuseumi õuenäituse „Kultuuride kohtumispaik – Tartu“ põhjal.

Õppematerjal 20. sajandi Eesti ajaloo ja ühiskonnaloo teemade kordamiseks muuseumi näituse “Ideaalide Eesti. 100 aastat otsinguid” põhjal.

Ajalookursuse rikkalik lisamaterjal Kreeka rõivamoest antiikajal.

I kooliastme loodusõpetuse tunni praktiliste tegevuste kavandid teemadel aastaajad, raketid, satelliidid ja tähistaeva liikumine.

Huviringides ning loodusõpetuse ja füüsika ainete tundides kasutamiseks mõeldud rikkalikult illustreeritud informatiivne materjal (katsed, meisterdamisjuhised ja töölehed) teemadel päikesesüsteemi väikekehad, galaktikad, valgus I ja II kooliastmele ning spekter III kooliastmele.

Tööraamat gümnasistile või astronoomiahuvilisele III kooliastme õpilasele, mille teemadeks on koordinaadid, tähed, eksoplaneedid, meie Päikesesüsteem ja teleskoobid (taustateave, ülesanded, vastuselehed).

Hullu Teadlase tervise-, metsa- ja veeteemalise teaduskonverentside  ning tähetorni astronoomialoengute salvestised.

Kõk loetletud materjalid on kättesaadavad ühes kataloogis E-koolikotis siin