Näitused

2017. aastal valminud Tartu Ülikooli rektorite portreed

Tartu Ülikooli kunstimuuseumis 1. juulist - 30. septembrini

Projekti koordinaator: Kadri Asmer (Tartu Ülikooli kunstiajaloo osakond)

Samal ajal, kui vanas anatoomikumis saab vaadata rektor Parrotio portreed, on võimalik ülikooli kunstimuuseumi ruumides tutvuda kolme päris uue endiste rektorite portreedega.

2016. aastal alustasid Tartu Ülikooli muuseum ja rektoraat ühisprojektiga, mille eesmärk oli täiendada Eesti taasiseseisvumise järel ametis olnud Tartu ülikooli rektorite portreede maaligaleriid. Muuseumi kogus olid olemas Jüri Arraku maalitud portreed prof Jüri Kärnerist ja prof Peeter Tulvistest, kuid neile järgnenud ametivendadest esindusportreed seni puudusid.

Projekti raames telliti prof Peeter Tulviste (1945–2017; rektor 1993–1998), prof Jaak Aaviksoo (s 1954; rektor 1998–2006), prof Alar Karise (s 1958; rektor 2007–2012) ja prof Volli Kalmu (s 1953, rektor alates 2012) portreed. 

Portreemaalide autorid on kunstnikud  

  • Rauno Thomas Moss (portree Alar Karisest)

  • Elo-Mai Mikelsaar (portree Peeter Tulvistest)

  • Tõnis Saadoja (portree Jaak Aaviksoost)

  • Laurentsius (Lauri Sillak, portree Volli Kalmust) 

Maalid on septembri lõpuni eksponeeritud kunstimuuseumi kollases saalis.