Käimasolevad projektid

19. saj baltisaksa graafika kaardistamine Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides

Projekti eesmärgiks on saada terviklik ülevaade baltisaksa graafika kogudest ja nende seisukorrast Tartu ja Lõuna-Eesti mittekunstimuuseumides, aidata kaasa väiksema kunstialase kompetentsiga muuseumide tööle kunstikogudega ja seeläbi nende kogude kasutuse suurenemisele. Projekti raames tuvastatakse originaaltööd, määrakse ära võimalikud trükipildid ja reprod kunstikogudes. Projekti eesmärgiks on suurendada ka mäluasutustevahelist koostööd kunstivaldkonnas.

Projekt leiab aset TÜ kunstimuuseumi ja TÜ raamatukogu koostöös.

Projekti kestus 5.2016-12.2016

Tutvu projekti tulemusel koostatud graafika nimekirjaga siin:
Lisa1_bs graafika kaardistamine 2016 tulemused.pdf